Hafan

Mae rhieni maeth yn rhan o dîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol sy'n cefnogi dros 600 o blant a phobl ifainc sy'n derbyn gofal yn Rhondda Cynon Taf. Maen nhw'n darparu cartrefi diogel, cefnogol a gofalgar ar gyfer plant a phobl ifainc sydd, am amrywiaeth o resymau, ddim yn gallu byw gyda'u teuluoedd biolegol.

Mae maethu plant, ac aros gyda nhw drwy'r blynyddoedd anodd pan fyddan nhw'n ceisio darganfod pwy ydyn nhw a'r hyn maen nhw eisiau i'w bywydau fod, yn werth chweil yn y pendraw.

Mae pob person ifanc yn ein gofal â'i hanes, ei brofiadau a'i obeithion ei hunan. Mae pob un eisiau mwynhau bywyd teuluol, elwa ar fagwraeth sefydlog, cefnogol, a chael yr un cyfleoedd personol, cymdeithasol ac addysgol â phawb arall.